Lejebetingelser

Generelt

• Kørsel af service, borde og stole faktureres med kr. 325,- inkl. moms pr. vej for de første 20 km, og efterfølgende km. med kr. 16,- indtil 100 km.
• Priserne er baseret på kollektiv levering / afhentning for kørsel i varevogn.
• Kørsel af telt og gulv faktureres efter tilbud.
• Ved indgåelse af aftale om leje af Telt, skal der altid indbetales et deposita / reservationsgebyr – beløbets størrelse fremgår af fremsendt Tilbud.
• Den anførte leverings dato gælder primært for levering af service, borde og stole. Se også Levering under afsnit om Telt, gulv og tilbehør.
• Levering kun i gadeplan og max 15 meter fra aflæsning (vi går ikke på trapper hvis andet ikke er aftalt).
Indbæring over 15 meter, ventetid, op/nedbæring og parkeringsafgifter faktureres særskilt og skal aftales inden levering.
• Lejer bærer ansvaret for det lejede så længe det er i hans varetægt.
Reklamationer skal ske før afbenyttelse.
• Manglende, tilsmudset eller beskadigede genstande rengøres eller erstattes af lejer til gælden erstatningspriser.
Det lejede kan benyttes i 24 timer såfremt andet ikke er aftalt.
Henter De selv, skal afhentning og returnering ske i lukket vogn, mandag til fredag mellem 09.00 og 10.00.
• Ekstra arbejde kr. 400,- pr. time inkl. moms.
Betalingsbetingelser som anført i Tilbud / Ordrebekræftelse'

Borde, stole og service

 • Det lejede udstyr leveres og afhentes mandag til fredag i tidsrummet 9 – 17 såfremt andet ikke er aftalt.
 • Borde, stole samt pap-emballage må ikke udsættes for fugt.
 • Borde adskilles, stole stables 7 i højden og stilles hvor de blev leveret.
 • Hvide-/Guld-stole
  • Stolene er kun til indendørs brug og i telte med fast bund.
  • Efter brug afmonteres hynder og beskyttelsesplast påføres stolene.
 • Ved leje af service bliver der altid påført et obligatorisk gebyr for opvask pr. enhed - fremgår af tilbud.
 • Klargøring til obligatorisk opvask:
  • Service skal afskylles og madrester fjernes
  • Glas pakkes i tilhørende kassetter med hovedet OPAD
 • Dækketallerkener (sølv) må ikke benyttes til mad.
 • Lysestager må ikke rengøres.
 • De snavsede Duge må ALDRIG lægges i Sorte plastpose ved returnering men sammenpakkes som en bylt.
 • Fraviges ovennævnte uden forudgående aftale debiteres kunden for ekstra arbejde.
 • Ændring / afbestilling af en vare, senere end 8 dage før leveringsdato, vil hvis andet ikke er aftalt blive faktureret.

Teltudlejning, gulv og tilbehør

Levering og opsætning af telt sker normalt 2 – 4 dage før Deres arrangement lige som nedtagning normalt sker 2 – 4 dage efter arrangement, og når vejret tillader det.
• Den anførte leverings dato er at forstå som det absolutte seneste tidspunkt for opstilling / levering af telt.
Stedet hvor teltet ønskes opsat skal være frit tilgængelig og ryddet på de aftalte tidspunkter.
Det er lejers ansvar at sørge for at indhente eventuel tilladelse og godkendelse til opstilling og anvendelse hos de offentlige myndigheder.
Såfremt lejer selv har stået for opmåling af nødvendig plads (inkl. plads til barduner – minimum 1m rundt om teltet) og det viser sig umuligt at opstille det bestilte telt på forsvarlig vis samt med hensyn til de øvrige bestemmelser i nærværende Lejebetingelser, kan levering / opsætning nægtes uden godtgørelse af det opkrævede lejebeløb.
Teltet må ikke opstilles på steder der medføre tilsmudsning af telt-sider/tag.
Beskadigelser og unødvendig tilsmudsning vil blive udbedret for lejers regning.
Adgangsvej skal være uden trapper og have en brede på minimum 80 cm.
• Når teltet ikke anvendes, skal teltsiderne altid være monteret og helt tillukket. Varmeovne og Lys skal være slukket. Ligeledes skal parasoller være slået sammen
• Der må ikke anbringes tape, klistermærker eller lignende selvklæbende materialer på telt eller gulv.
Gulvet i teltet følger terræn, dog således at gulvet ikke virker ustabilt.
• Ved annullering tidligere end 30 dage før lejeperiodens start opkræves 50% af lejebeløbet
• Ved annullering mindre end 30 dage før lejeperiodens start opkræves det fulde lejebeløb.

Opdateret 19.03.2015